Udar mózgu

Udary możemy podzielić na niedokrwienne i krwotoczne. Większość pacjentów po udarze ma objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu takie jak :niedowład połowiczy ,zaburzenia mowy ,zaburzenia widzenia oraz zawroty głowy. Objawy te zależne są od wielkości, lokalizacji ogniska udarowego oraz wieku pacjenta. Objawy negatywnie wpływają na samodzielność pacjenta oraz znacznie upośledzają jego funkcjonowanie Postępowanie terapeutyczne jest dostosowywane do potrzeb konkretnego pacjenta. Terapia pacjenta po udarze powinna być wielospecjalistyczna i wprowadzona jak najwcześniej a fizjoterapeuta w tym procesie odgrywa bardzo istotną rolę.
W naszym gabinecie wykorzystujemy terapie metodą PNF, która wykorzystuje różne techniki w różnych pozycjach wyjściowych w celu zmniejszenia spastyczności a co za tym idzie poprawy funkcjonalności pacjenta.