Asymetria u dzieci

Asymetria jest jednym z najczęstszych nieprawidłowości rozwojowych u niemowląt.
O ile w okresie noworodkowym jest naturalnym ustawieniem ciała, to wraz z rozwojem niemowlęcia musi zaniknąć. Asymetria powstaje w wyniku asymetrycznego ułożenia wewnątrzmacicznego , jednak czynniki takie jak wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe niemowlęcia uniemożliwia prawidłowy rozwój niemowlęcia i asymetria zaczyna się utrwalać.


Objawy asymetrii:

  • preferowanie przez niemowlę jednej strony ciała (dziecko patrzy w jedną stronę- niechętnie obraca głowę w drugą stronę )
    niemowę ustawia asymetrycznie głowę ( przechylona i przyciągnięta jest do jednego barku )
    dziecko układa się w literkę C / banana
    silne odginanie się niemowlęcia do tyłu, szczególnie w jedną stronę ( problemy z karmieniem przez nadmierne odgięcie główki i tułowia)
  • niechęć niemowlęcia do leżenia na brzuszku

Leczenie:

Im wcześniej zostaje wykryta asymetria i wprowadzona zostaje terapia tym szybsze efekty uzyskuje się u niemowlęcia. W naszym gabinecie dzieci zostają szczegółowo ocenione w swojej motoryce spontanicznej ( tak jak same się układają podczas leżenia oraz wykonywanych ruchów) oraz przeprowadzamy ocenę reakcji ułożeniowych (badanie to polega na zmianie ustawienia ciała w przestrzeni i dokładną ich analizę)
Po przeprowadzonym badaniu możemy wystawić ocenę badanego dziecka i udzielić jednoznacznej odpowiedzi czy dziecko wymaga wprowadzenia terapii czy rozwija się zgodnie z prawidłowym rozwojem dziecka.