Asymetria jest jednym z najczęstszych nieprawidłowości rozwojowych u niemowląt.
O ile w okresie noworodkowym jest naturalnym ustawieniem ciała, to wraz z rozwojem niemowlęcia musi zaniknąć. Asymetria powstaje w wyniku asymetrycznego ułożenia wewnątrzmacicznego , jednak czynniki takie jak wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe niemowlęcia uniemożliwia prawidłowy rozwój niemowlęcia i asymetria zaczyna się utrwalać.


Objawy asymetrii:

  • preferowanie przez niemowlę jednej strony ciała (dziecko patrzy w jedną stronę- niechętnie obraca głowę w drugą stronę )
    niemowę ustawia asymetrycznie głowę ( przechylona i przyciągnięta jest do jednego barku )
    dziecko układa się w literkę C / banana
    silne odginanie się niemowlęcia do tyłu, szczególnie w jedną stronę ( problemy z karmieniem przez nadmierne odgięcie główki i tułowia)
  • niechęć niemowlęcia do leżenia na brzuszku

Leczenie:

Im wcześniej zostaje wykryta asymetria i wprowadzona zostaje terapia tym szybsze efekty uzyskuje się u niemowlęcia. W naszym gabinecie dzieci zostają szczegółowo ocenione w swojej motoryce spontanicznej ( tak jak same się układają podczas leżenia oraz wykonywanych ruchów) oraz przeprowadzamy ocenę reakcji ułożeniowych (badanie to polega na zmianie ustawienia ciała w przestrzeni i dokładną ich analizę)
Po przeprowadzonym badaniu możemy wystawić ocenę badanego dziecka i udzielić jednoznacznej odpowiedzi czy dziecko wymaga wprowadzenia terapii czy rozwija się zgodnie z prawidłowym rozwojem dziecka.

Rwa kulszowa

rwa kulszowa rehabilitacja stargard

Rwa kulszowa objawia się poprzez ucisk na nerwy rdzeniowe L4- L5 -S1, które tworzą nerw kulszowy (L4-S2).Jedną z przyczyn może być dyskopatia kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego lub bodziec drażniący nerw kulszowy wzdłuż jego przebiegu. Wtedy może się pojawiać ból okolicy lędźwiowo- krzyżowej, tylnej części uda,łydki oraz stopy .Bólowi...

więcej...

Dyskopatia - nerwobóle

dyskopatia rehabilitacja stargard

Dyskopatia lędźwiowa – potocznie nazywana przez pacjentów jako”wypadnięcie dysku „ jest jedną z najczęściej diagnozowanych dolegliwości bólowych kręgosłupa .Jest to zespół objawów spowodowanych zwyrodnieniami dysków międzykręgowych. Objawiają się one bólem pleców w okolicy lędźwiowej, który nasila się zazwyczaj po przeciążeniu lub wykonaniu nagłego ruchu.Ból w dyskopatii powstaje w...

więcej...

Ból kręgosłupa

ból kręgosłupa lekarz stargard

Ból pleców to jedna z najczęstszych dolegliwości bólowych. Jednak pod określeniem -ból pleców kryją się wszelkie dolegliwości bólowe związane z plecami i kręgosłupem .Ból pleców może być wywołany przez każdą strukturę unerwioną np.:stawy międzykręgowe ,stawy krzyżowo -biodrowe,struktury mięśniowe ,więzadła,dyski międzykręgowe oraz narządy wewnętrzne tzw. ból wisceralny. Dlatego w...

więcej...

Udar mózgu

udar mózgu rehabilitacja stargard

Udary możemy podzielić na niedokrwienne i krwotoczne. Większość pacjentów po udarze ma objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu takie jak :niedowład połowiczy ,zaburzenia mowy ,zaburzenia widzenia oraz zawroty głowy. Objawy te zależne są od wielkości, lokalizacji ogniska udarowego oraz wieku pacjenta. Objawy negatywnie wpływają na samodzielność pacjenta oraz znacznie upośledzają...

więcej...

Rehabilitacja dzieci - skolioza

skolioza fizjoterapia dzieci stargard

Skolioza i wady kręgosłupa są coraz częstszym schorzeniem dzieci i młodzieży. Skoliozą nazywamy trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa ,które to deformuje kręgosłup , a co za tym idzie sylwetkę na całe życie. Skolioza zostaje najczęściej zauważona podczas fazy szybkiego wzrostu u dzieci tzw.skoki wzrostowe.W naszym gabinecie dzieci badane są za pomocą skoliometru...

więcej...

Asymetria u dzieci

asymetria rehabilitacja stargard

Asymetria jest jednym z najczęstszych nieprawidłowości rozwojowych u niemowląt.O ile w okresie noworodkowym jest naturalnym ustawieniem ciała, to wraz z rozwojem niemowlęcia musi zaniknąć. Asymetria powstaje w wyniku asymetrycznego ułożenia wewnątrzmacicznego , jednak czynniki takie jak wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe niemowlęcia uniemożliwia prawidłowy rozwój niemowlęcia i asymetria...

więcej...

rehabilitacja dzieci stargard